DUURZAAMHEID
 

We hebben een ruime ervaring met duurzame energie toepassingen in de woningbouw. Ons streven is om een duurzaam gebouw niet te voorzien van ingewikkelde installaties, maar juist te voorzien van simpele doeltreffende systemen (geheel volgens het “KISS” principe  “eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid”). Wij werken hierin altijd samen met een vaste leverancier van geothermische warmtepompen, welke samen met ons de volledige engineering van het systeem uitwerkt.

 

In een nieuwbouw woning passen we een geothermische (aard) warmtepomp toe welke Monovalent (zelfvoorzienend) uitgevoerd wordt. Monovalent betekent dat de bron, de wisselaar, de warmtepomp, tansportleidingen, groepenverdeling, en het afgifte systeem met ruimte na-regeling zodanig op elkaar is afgestemd dat het hoogst haalbare rendement behaald wordt. Wij leveren nooit in op techniek, waardoor dit systeem al velen jaren een van de betrouwbaarste en energiezuinigste is gebleken.

 

De voordelen geothermisch monovalent systeem:

- EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) -verlaging met wel 0,24

- Hoogste opwekkingsrendementen voor verwarming en warm tapwaterbereiding

- Toekomstbestendig: geen aardgasaansluiting nodig (all-electric)

- Energiezuinig door modulerend vermogen

- Perfecte afstemming tussen bodemwisselaar en warmtepomp door één totaalaanbieder

- Bewezen met KIWA verklaringen

- Hoog comfortgehalte eindgebruiker

- Standaard passief koelen

- Zeer laag geluidsniveau

- ISDE-subsidie